Llicenciat en Història Medieval i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València, és catedràtic de Literatura Catalana Medieval i Moderna. Ha estat professor visitant a la Università di Verona. Ha publicat nombrosos estudis i ha tingut cura d’edicions de textos valencians antics, literaris i historiogràfics, com ara les obres d’Ausiàs March, el Llibre dels feits de Jaume I, la Crònica de Muntaner, el Tirant lo Blanch, la Vita Christi d’Isabel de Villena, la Història de València de Beuter o el Dietari de Joaquim Aierdi, entre d’altres. S’ha centrat en l’estudi de la literatura dels segles XIII al XIX. Premi Larratea de l’IEC (1996) i Premi de la Crítica de l’IIFV (2001). En l’àmbit de la literatura de creació ha publicat diverses novel·les: l’última, El mas de les ànimes (2019). Ha guanyat premis prestigiosos de narrativa. Membre de l’IIFV i membre corresponent de la RABLB. Ha estat fundador i director de la revista Scripta, ha dirigit Caplletra i dirigeix la Revista Valenciana de Filologia. Actualment és director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

ca