Llicenciada en Filologia Hispànica (1979) per la Universitat de València, n’és docent des de 1980, i ara catedràtica de Filologia Catalana (Literatura medieval). Doctorada en Filologia Catalana (1987), ha realitzat la seua labor investigadora a la universitat on treballa i al Westfield College, a la Queen Mary, al Warburg Institute (U. of London), i més recentment al College Clare Hall (U. of Cambridge), del qual és membre vitalici. Els seus principals formadors i mestres han estat Sanchis Guarner, Fuster, Lola Badia i A. Deyermond. S’ha centrat en l’estudi de la dona com a subjecte literari, el concepte de l’amor humà a l’edat mitjana, I. de Villena, J. Roig, A. March, Roís de Corella, l’educació medieval, i les humanitats digitals aplicades al medievalisme. És membre corresponent de la RABLB; directora de la revista Magnificat, i membre fundador dels consells de redacció de les revistes Llengua & Literatura i Tirant. Ha estat també membre de la junta de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval i de Convivio Asociación para el Estudio de Cancioneros, entre d’altres.

ca