Doctor en Filologia Catalana (1992), és professor titular de la Universitat de València, adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. La seua activitat docent i investigadora se centra principalment en la història de la llengua i en l’edició de textos. Ha publicat, entre altres, els llibres següents: Les Ordinacions de la costa marítima del Regne de València (1673) (1991), El Llibre de Antiquitats de la Seu de València. Estudi i edició (1994), Literatura de canya i cordell al País Valencià. Edició i estudi lingüístic (1997), Diccionari històric del valencià col·loquial (2006), Els col·loquis valencians atribuïts a Carles Leon (2008), Josep Bernat i Baldoví. La tradició popular i burlesca (2009), Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (2017). És autor de nombrosos articles en revistes especialitzades i capítols de llibres en monografies miscel·lànies. Forma part de la Revista Valenciana de Filologia.

ca