Catedràtic emèrit (2018) de Filologia Catalana de la Universitat de València, a la qual està vinculat des de 1977. Ha estat director de l’IIFV i del Departament de Filologia Catalana. És membre de l’IIFV, de l’IEC i de l’AVL i corresponent de RABLB. Ha estat president de l’AILLC (2012-2017) i pertany a l’IVITRA, de la Universitat d’Alacant. Membre de la Fundació Huguet, de Castelló. Fundador i primer director de la revista Caplletra i director de la col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner” de l’IIFV i codirector de la col·lecció “Biblioteca Lingüística Catalana” de la UV. És membre del consell de redacció o del comité científic de revistes com Caplletra, Medioevi, Afers, A Sol Post, Revista Valenciana de Filologia, Scripta, etc. Ha dirigit 21 tesis doctorals i ha dirigit o format part de diversos projectes d’investigació. S’ha especialitzat en història de la llengua, història de la cultura i edició de textos, especialment de l’època medieval i moderna. És autor de nombrosos llibres i articles.

ca