DOCUMENTS

-Tot seguit oferim alguns documents de treball a partir de diferents recerques en diversos arxius.

ca